Vítame Vás na stránkach kominárstva Ing. Viera Janíková – Koming. 

Firma začala pôsobiť v roku 2008, zaoberáme sa čistením a kontrolou komínov a dymovodov, preskúšaním komínov ku kolaudáciám, poradenstvom pri výstavbe komína, pri rekonštrukciách a opravách komínov, meraním ťahu komína, analýzou spaľovacieho procesu.